Sailor

VI HJÄLPER DIG SOM HJÄLPER DE SKULDSATTA

Skuldra hjälper dig som hjälper de skuldsatta så att de snabbt får kontroll på sin ekonomi. 

Tillsammans kan vi minska det mänskliga lidandet, undvika kreditförluster och skapa stora samhällsvinster.

Skuldra ger dig

Digitalisering av skuldrådgivningen

Skuldras digitala skuldsammanställning riktar sig till den kommunala budget- och skuldrådgivningen samt fordringsägare med kunder som har svårt att betala. Tjänsten sparar resurser och frigör tid för rådgivning och proaktivt arbete inom skuldrådgivningen. För fordringsägare ger Skuldra möjlighet till effektivitetsvinster och minskade kreditförluster.

 

Bättre rådgivning

När en skuldsatt person väl tagit mod till sig och bett om hjälp är det värdefullt att snabbt få en överblick av den ekonomiska situationen. När sammanställningen av skulduppgifter automatiseras sparar du som budget- och skuldrådgivare tid som du kan lägga på kvalificerad rådgivning i stället för att manuellt samla in uppgifter. För den fortsatta processen är det viktigt att snabbt kunna ge råd. Du kan fokusera på proaktiva insatser och förhindra att situationen förvärras.

 

Kortare handläggningstider

Att skaffa sig överblick av den ekonomiska situationen för en överskuldsatt individ kan vara bökigt och ta lång tid. Skuldra automatiserar hela processen från skuldförfrågning till sammanställning av skuldbilden och dataimport till Konsumentverkets BOSS+. Med Skuldra kortas handläggningstiderna, till nytta för alla med behov av skuldrådgivning. Som budget- och skuldrådgivare får du snabbt en komplett skuldbild till en liten arbetsinsats .

För inkassobolag och andra fordringsägare automatiserar Skuldra hanteringen av skuldförfrågningar som kommer från landets alla budget- och skuldrådgivare. Det sparar såväl tid som pengar, och ökar dessutom chanserna till snabb och full återbetalning.

Säkrare process

Bland alla Sveriges kommuner finns idag inte EN process för hur underlag till skuldutredningar tas fram. Vissa kommuner har en manuell process med pappersutskrifter och postgång, medan andra använder e-post eller telefon. De olika arbetssätten fungerar, men de är inte alltid så effektiva. Med Skuldra garanteras ett effektivt och säkert arbetssätt med minimerade risker för att personuppgifter hamnar i orätta händer. Allt informationsutbyte förgås av att en informationsfullmakt skrivs på och känsligt data skickas i säkra system med strikt åtkomstkontroll.  

Är du en budget- och skuldrådgivare som vill veta mer om Skuldra?