Fullmakten signeras med BankID

Steg-för-steg

1) Registrera klientens personnummer så hämtas folkbokföringsuppgifter in. Ange därefter klientens e-postadress. 

2) Fullmakten mejlas automatiskt till klienten för godkännande med BankID.

3) En digital förfrågan skickas till valda inkassobolag och fordringsägare som i inloggat läge enkelt kan verifiera fullmakten samt lämna de efterfrågade uppgifterna. För uppgiftslämnare som valt att ansluta sig via API sker detta helautomatiskt och i princip i realtid.

4) Klienten och den ansvariga budget- och skuldrådgivaren kan löpande följa inflödet av svar via den rapport som de har tillgång till i tjänsten.   

5) När skuldsammanställningen är klar kan rådgivningen påbörjas och en plan skapas för att hjälpa klienten få ordning på sin ekonomi. Då det behövs kan informationen från Skuldra importeras till Konsumentverkets BOSS+.

Säkert

 

 

 

 

 • Skuldra tjänst är designad för att vara så säker som möjligt eftersom känsliga personuppgifter hanteras.
 • All lagring av känslig data är krypterad och varje kommun har en egen area, där deras klientinformations lagras.
 • Åtkomstkontrollen är strikt reglerad i tjänsten. Enbart behörig handläggare och klienten själv kan se uppgifter.
 • Hela tjänsten är GDPR-säkrad och levereras från en svensk serverhall som har högsta fysiska och IT-mässiga säkerhetsklassning.

Fullmakten fyller en central funktion

 

 • Skuldra är personuppgiftsbiträde för sina kunder (kommunerna)

 • Det går inte att lägga upp en klient utan påskriven fullmakt

 • Fullmakten kräver en säker identitetskontroll och är alltid tidsbegränsad i systemet

 • Fullmaktens giltighet styr såväl informationsinhämtning som datalagring

Åtkomstkontroll och behörighetsstyrning

 

 

 • För varje kund finns en separat logisk systeminstans som enbart denna kund har tillgång till. Data mellan olika instanser är helt separerade från varandra. En kund kan alltså aldrig se en annan kunds data eftersom de inte är inloggade i samma system.
 • Alla behörigheter i tjänsten är rollbaserade och kopplade till specifika ärenden.
 • Det går bara att se data för ärenden som man har ansvar för. Kollegor kan alltså inte se varandras data.
 • En administratör har möjlighet att flytta ägarskap för ett ärende från en handläggare till en annan, t ex vid sjukdom, föräldraledighet eller byte av tjänst.

 

Datainsamling

 

 

 

Med stöd i den elektroniskt signerade fullmakten från klienten  hjälper Skuldra rådgivaren att inhämta information automatiskt.

I dagsläget finns tre alternativa metoder för informationsinhämtning:

 1. Automatiserad inhämtning från inkassobolag och andra fordringsägare via API
 2. Webbaserad informationsinhämtning där fordringsägaren lämnar svar via ett säkert formulär direkt in i tjänsten
 3. Manuell inmatning i tjänsten, primärt avsett för komplettering av information som handläggare eller klient fått via brev eller på annan väg