Vanliga frågor

Vilka datakällor har Skuldra?

Skuldra hanterar idag information från alla inkassobolag som står under tillsyns av Integritetsskyddsmyndigheten, men däremot hanteras inte så kallad egeninkasso. Vidare kan förfrågningar skickas till Trafikförsäkringsföreningen, CSN, Försäkringskassan och Skattemyndigheten.

Hur hämtar Skuldra informationen?

I dagsläget finns tre metoder för informationsinhämtning:

  1. Automatiserad inhämtning från inkassobolag och andra fordringsägare via API
  2. Webbaserad informationsinhämtning där fordringsägaren lämnar svar via ett säkert formulär i tjänsten
  3. Manuell inmatning, primärt avsett för komplettering av information som handläggare och/eller klient fått via brev eller på annan väg

 

Varför ska vi använda Skuldras tjänst när det snart kommer ett Skri-register?

Det Skri-register som föreslås i utredningen SOU2023:38 omfattar enbart finansiella krediter samt inkassoärenden från finansiella krediter. Enligt våra uppskattningar innebär det att enbart 10-20% av alla inkassoskulder kommer att framgå ur det föreslagna registret. Skuldras tjänst ger en helhetsbild av  alla skulder en privat gäldenär har. Tjänsten kompletterar alltså det kommande Skri-registret.

Hur skyddas personuppgifter? Är Skuldra tjänst godkänd utifrån GDPR?

Tjänsten är designad för högsta möjliga säkerhet. Det är en molntjänst som levereras från en svensk, säkerhetsgranskad och GDPR-godkänd serverhall. Känsliga personuppgifter lagras krypterat i tjänstens databaser. Systemet har utsatts får avancerade penetrationstester och testerna har givit högsta betyg till tjänstens it-säkerhet. Juridiskt sett är Skuldra Personuppgiftsombud åt den kommun som använder tjänsten. Det betyder att kommunen är personuppgiftsansvarig enligt GDPR.

Hur gör jag för att få testa tjänsten?

Skuldra är  till för att underlätta för kommunernas budget- och skuldrådgivare. Om du arbetar som BUS:are är du välkommen att kontakta oss för en demo.

Har ni en tjänst för privatpersoner?

Skuldra erbjuder inte privatpersoner möjligheten att göra skuldförfrågningar via vår tjänst. Skuldra uppmanar redan skuldsatta att söka hjälp hos den kommunala budget- och skuldrådgivningen.

Vilken support erbjuder ni?

Skuldra erbjuder support på vardagar från 08.30-17.00 med stängt för lunch 12.00-13.00. När du skickar supportärenden till vårt ärendehanteringssystem får du i regel svar inom 2 timmar under våra öppettider.

Varför ska inkassobolagen lämna information till Skuldra?

Inkassobolagen lämnar redan idag ut information till de kommunala budget- och skuldrådgivarna då dessa skickar skuldförfrågningar Med Skuldra slipper inkassobolagen porto och utskriftskostnader.

Med Skuldra blir det dessutom enklare för inkassobolagen att verifiera att en giltig fullmakt föreligger. Att lämna svar kan enkelt göras direkt i systemet vilket spar tid. För större inkassobolag som hanterar många förfrågningar finns också möjlighet att koppla sig helautomatiskt via ett API. Då sker fullmaktsverifiering samt informationsleverans helt automatiskt, vilket ger stora administrativa besparingar.

Skuldras tjänst är designad för största möjliga säkerhet och skyddar känsliga personuppgifter på bästa sätt. Skuldra är personuppgiftsbiträde och det är kommunernas som är personuppgiftsansvariga.

Vem äger informationen som samlas in i Skuldra?

Informationen som samlas in är privatpersonens data. Det är alltså personen som sökt hjälp hos kommunens budget- och skuldrådgivare som äger informationen.

Kommunen som använder Skuldra är personuppgiftsansvarig.Skuldra är Personuppgiftsbiträde åt kommunen

Skuldra äger ingen rätt att använda informationen för eget bruk, utan enbart inom ramen för uppdraget som  personuppgiftsbiträde.

Vad gör Skuldra med informationen som samlas in?

Information hanteras i regel aldrig av någon personal hos Skuldra utan all informationshantering sköts endera helautomatiskt, eller manuellt av kommunens medarbetare eller medarbetare hos informationslämnare. Skuldra är personuppgiftsbiträde åt kommunen som är personuppgiftsansvarig.

Hur installerar jag Skuldras system?

Det behövs ingen installation. Skuldra är en så kallad molntjänst som du använder via din webbläsare i datorn. Tjänsten fungerar med alla vanliga webbläsare.