Skuldras tjänst i bilder

Animerad bild som beskriver skuldras tjänst

Varför Skuldra?

Skuldras digitala svarshanteringstjänst automatiserar arbetet, ökar informationssäkerheten och integrerar skuldutredningens arbetsmoment i ett sammanhållet arbetsflöde.

Redan när första mötet bokas registrerar budget- och skuldrådgivaren den överskuldsatta individen i Skuldra. Tjänsten sänder en elektronisk fullmakt till klienten för digitalt godkännande via BankID. När fullmakten skrivs på hämtar tjänsten in information från fordringsägare automatiskt. Redan i det inledande rådgivningsmötet kan partnerna utgå ifrån en korrekt nulägesbeskrivning av den ekonomiska situationen som klienten behöver hjälp med. I de fall det är lämpligt kan justeringar göra på skuldbilden innan den importeras in i BOSS+ för vidare arbete och eventuell skuldsanering.

Snabbt

SKULDRA gör jobbet snabbare än nuvarande manuella insamling av individens totala skuldbild.

Överskådligt

SKULDRA ger en lättförståelig översiktsbild av den aktuella situationen.

Säkert

SKULDRA är molnlagrat med hög säkerhet. SKULDRA är byggt i samarbete med GDPR-jurister och datasäkerhetsleverantörer.

För budget- och skuldrådgivare

Med klienten i fokus

  • Mer tid för rådgivning och proaktivt arbete
  • Slipper manuellt arbete och klippa/klistra
  • Lättare att förbereda sig för mötena med klienten

 

För kommunen

Bästa servicen till kommuninvånarna

  • Avlastar en yrkesgrupp som har hög arbetsbörda
  • Ger säkrare hantering av personuppgifter
  • Sparar porto- och handläggningskostnader
  • Minskar köer och ger ökad kvalitet i verksamheten

 

För fordringsägare

Spara pengar och gör en viktig samhällsinsats

  • Säkrare hantering av känsliga personuppgifter
  • Snabbare svar till BUS och därmed snabbare hjälp till den skuldsatte
  • Viktig insats för att hjälpa en utsatt samhällsgrupp